Türkiye Elektrik İletişim A.Ş tarafından verilen rapor hakkında
 Türkiye Elektrik İletişim A.Ş`nin B.15.2.TEİ.0.2.03.01-255.01-817/6480 sayılı yazısı ile Bornova Atölyemizin bulunduğu yerde mevcut yapıların E.İ. Hatlarına olan yatay uzaklığı ve yükseklikleri uygun olup taralı alanların dışında kalan kısımlarda inşaat yapma sınırlaması bulunmadığı anlaşılmıştır.