696 Sayılı KHK İle Kadroya Geçecek Personel Başvuru Durumu
İLAN 24.12.2017 tarih, 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Olağan Üstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 01.01.2018 tarih, 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerine işçi statüsünde geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24`üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları hakkındaki tebliğin 35. maddesinin 1`inci bendi gereğince şartları taşıyan ve taşımayan 28 özel güvenlik (BNG GÜVENLİK) personelinin isim listeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Bahsi geçen listede ismi geçen kişilere ilişkin devam eden Güvenlik ve Arşiv Soruşturması neticesinde yeniden değerlendirme yapılacaktır. 

696 Sayılı KHK İle Kadroya Geçecek Personel Başvuru Durumu için Tıklayınız
.